Manifestere – et litt skummelt ord. For mange vil det umiddelbart skape åndelige assosiasjoner, og spesielt er det tett knyttet opp mot boken, filmen og konseptet The Secret, som igjen baserer seg på den universellle loven om tiltrekning.

For noen blir derfor assosiasjonen spennende og tiltrekkende, mens for andre kan det ha stikk motsatt effekt.

Men ikke stikk av riktig enda. Vi inviterer deg nå til å ta en nærmere titt på hva manifestering egentlig er.

Vi innrømmer det, vi er spirituelle og har sansen. Men manifestering er faktisk et særdeles praktisk og spennende tema, og vi omdøper loven om tiltrekning til loven om handling uten å blunke. For om du ønsker at drømmene dine skal gå i oppfyllelse, må du handle. Det er hvordan du handler som er avgjørende.

Ikke vær en travel idiot

manifestering

Har du hørt om uttrykket Busy Idiot? Det har faktisk blitt et reellt uttrykk etter at Gordon Ramsay benyttet det i et av sine programmer. Du finner det i dag oppført i Urban Dictionary, og beskriver en person som jobber hardt, men på alle de feil stedene. Det er et særdeles beskrivende uttrykk, og vi har utvilsomt vært der alle sammen en gang i livet.

Følelsen av å være effektiv når du har mange gjøremål på to do-listen fører deg ikke nødvendigvis i mål. I tillegg er du ofte mindre effektiv når du har mange oppgaver, derfor er det viktig å fokusere på oppgavene som faktisk fører deg til rett mål.

Å få drømmer til å gå i oppfyllelse handler altså om smart jobbing, ikke nødvendigvis hard jobbing.

Manifestering er ønsker og planlegging satt i system

Manifestasjon starter med en drøm. Et ønske om noe bedre. Vi har det alle i oss, vi dagdrømmer hele tiden, og vi har alltid et nytt mål i sikte. Om det er drømmen om en selvstendig karriere, et nytt hus, eller bare en fridag eller to de kommende ukene, så er prinsippet det samme.

Ingen av disse tingene oppnås kun ved å tenke på dem, du må også handle.

Men felles for dem alle er at de starter med en tanke. Manifestasjon er altså å realisere tanken, eller drømmen om du vil. Og det er da vitterlig ikke en utpreget åndelig tankegang, er det? Det er mange uttrykk vi mener burde avmystifiseres, og det å manifestere er ett av dem.

Å manifestere betyr at du virkelig må ønske det

Første bud når det gjelder all manifestasjon – eller måloppnåelse om du heller vil kalle det det – er at du virkelig må ønske deg det du tenker på.

“Det er da opplagt!” tenker du kanskje nå. Men sannheten er at overraskende ofte har vi mennesker mål og drømmer som er distansert fra oss selv. Vi har bare blitt så vant til å tenke på dem at vi ikke ser skogen for bare trær.

Årsaken til denne distansen fra våre egne drømmer, kan eksempelvis være at det er ønsker andre har for oss. Kanskje sjefen din ønsker at du skal lære deg en ny ferdighet, og dermed setter du dette som mål. Det er ikke dermed sagt at det er noe galt med målet, men det er ikke ditt mål. Det ender med at du streber, mens du tror du manifesterer fordi du jobber hardt.

Det å strebe og det å manifestere er to motsetninger som gjør at du ikke når målet ditt.

Vage mål gjør veien tøffere

Et annet mål som mange har, er å bli slankere, flinkere til å trene etc. Dette er så utbredt at de fleste har det som mål til enhver tid. Men hvor viktig er det egentlig?

Så lenge det ikke er et presserende behov på grunn av helse, vil mange være litt motiverte, men ikke motiverte nok til å gjennomføre. Det er derfor så mange synes det er slitsom å komme i gang med trening eller gjennomføre en kostholdsendring – de er rett og slett ikke 100% motiverte.

Det samme gjelder å slutte å røyke eller drikke – vi trenger ofte en skikkelig wake up call før vi tar tak. 99% motivasjon er rett og slett ikke nok, for den ene resterende prosenten er nok til å tippe lasset.

Hvis du ikke eier målet 100 % så vil det bli svært vanskelig å nå det. Du må eie både selve målet, og alle stegene på veien mot det.

Uansett hva målet ditt er, må ønsket ditt stemme overens med din virkelighet.

Spør deg selv: Vil jeg det nok?

Hvordan kan du vite om målet er ditt eget?

Igjen tenker du kanskje at dette er et dumt spørsmål med et opplagt svar. Men å kvalitetssjekke ditt eget mål avgjør hvorvidt du vil nå det eller ikke. Om ikke følelsene dine er i samsvar med målet, vil du strebe.

Når du ser folk som jobber og får til ting, så er det fordi de følger sine egne innerste og oppriktige drømmer.

Da kommer vi rett inn på verdier. Dine egne indre kjerneverdier. Om du aldri har jobbet med å finne dine egne verdier, så kan de lett forveksles med prinsipper og overbevisninger, noe som gjør at målene dine ikke vil samsvare med følelsene dine.

Kvalitetssikre målet

For å kvalitetssjekke målet ditt, kan du benytte for eksempel SMART-modellen. Det er viktig å bruke mye tid på å kjenne etter om du eier målet ditt. Det må være ultraspesifikt, og du må vite hvorfor du ønsker det. “Jeg ønsker meg mer penger” gir ingen mening om du ikke vet hvorfor.

Men at du ønsker deg mer penger fordi det vil gi deg og familien din mer trygghet, er derimot spesifikt og bunner i en verdi. I dette tilfellet er trygghet din kjerneverdi.

Verdier er noe grunnleggende alle mennesker har i seg. De er en del av vårt etiske og moralske kompass, og sier noe om hvem vi er innerst inne, bak all fasade. Om ikke målet ditt springer ut ifra en grunnleggende verdi, betyr det egentlig ikke så mye for deg som du tror, og det vil bli vanskelig å nå.

At du ønsker deg mer penger fordi du drømmer om en designerveske eller lekker bil, stikker ikke særlig dypt. Det vil derfor neppe virke som motivasjon for å nå målet ditt. Du tror det kanskje (overbevisning, ikke verdi), men du vil merke at det ikke er en stor nok gulrot for å gjennomføre stegene mot målet.

Hvis målet ikke er ditt eget

Å ha et mål som du tror er ditt eget, men som i realiteten ikke er det, kan sammenlignes med å stille inn GPS’en på feil destinasjon. Bilen går den veien du tror du vil, men det føles ikke rett. Det betyr at du på et tidspunkt ender med å enten snu, eller ta en annen vei. Hadde du vært helt sikker på målet ditt før du satt deg i bilen, hadde veien blitt enklere. Dette fordi du hadde vært innstilt på alle delmålene underveis også.

Smak mentalt på suksessen

Når du er sikker på at målet er ditt eget, og ikke bare et krav fra folk rundt deg, så kan du sette deg inn i en visuell liten lek.

Poenget med denne mentale øvelsen er at hjernen får smaken på suksess. For hjernen vet faktisk ikke forskjell på tenkte opplevelser og fysisk erfarte opplevelser. Hjernen er i stand til å konstruere minner, og oppleve dem som faktiske hendelser. Forestill deg for eksempel at du tar en bit av en sitron. Surt ikke sant? Selv om du vet at du ikke spiser en ekte sitron, så reagerer hjernen din som om du skulle gjøre det.

Du kan derfor lure hjernen frem til et mål. Eller Fake it till you make it, om du vil.

Like enkelt som å dagdrømme

Når du har formulert målet ditt utifra SMART-modellen, og du er helt sikker på at du eier det, så kan du visualisere deg selv inn i fremtiden. Det er enkelt, du gjør det hele tiden. Vi gjør det alle hele tiden ved å dagdrømme. Ikke kompliser det. Det blir som å glede seg til jul. Du kan enkelt se for deg det pyntede juletreet, kjenne duften av nystekt ribbe og se glade familievenner.

Gjør nå det samme med målet ditt, drømmen din. Se for deg at du allerede har nådd målet. Det er nemlig nøyaktig slik manifestering fungerer i praksis.

Hvor er du? Hvordan føles det? Hvordan vet du at du har nådd målet? Ser du det på ansiktsuttrykket ditt? På omgivelsene? På hvordan andre ser på deg? Utifra hva du har på deg? Virkelig kjenn på hvordan det er å stå i følelsen av å ha nådd målet.

Ved å kjenne på dette forteller du faktisk hjernen din at du allerede har nådd målet, og den vil automatisk og umiddelbart instille seg på å nå det. Det blir enklere for den å peile ut veien, det blir enklere å ikke fokusere på hindere.

Nå kan du spørre deg selv: “Hva var det første jeg gjorde for å nå dette målet?”. Dette er svaret på det første steget. Sett tidsfrist. Spør deg selv det samme spørsmålet om igjen angående neste steg, og sett enda en tidsfrist. Dette er delmålene dine frem mot det endelige målet.

Lykke til!

manifestering manifestering  manifestering  manifestering manifestering 

manifestering manifestering  manifestering  manifestering manifestering 

 

 

 

 

 

Spread the love

Kommentarer

kommentarer

You Might Also Like