SSL – hva er det og hvorfor trenger du det?

Sikkerhet og backup WordPress

SSL står for Secure Sockets Layer og betyr at dataene som sendes mellom en brukermaskin (deg) og tjenermaskin (server/nettsted) er kryptert. Dette er spesielt viktig om du driver for .