Når man mister arbeidslysten

Motivasjon og arbeid går hånd i hånd, og slik har det vært fra tidenes morgen. Når motivasjonen forsvinner, eller den eneste motivasjonen du har for å dra på jobb kun er penger.

Da har vi et problem. Det gjenkjennes hos mange med at trivselen går ned, man blir mere negativ, man irriterer seg over ledelsen, bedriften, og sykefraværet øker. Noen ganger ender det hele med en oppsigelse.

Høre dette kjent ut? Det å være motivert til å dra på jobb er noe vi alle fortjener å erfare. Det betyr ikke at man ikke til tider blir lei, eller at alt skal være perfekt. Det er også noe man lærer tidlig i arbeidslivet, -bedrifter er sjeldent perfekte, og det er ikke de ansatte i den heller.

Motivasjon gjør at du til tross for at tilstandene ikke er 100% optimale fortsatt sitter med et ønske om å oppnå noe.

It’s nothing personal, it’s just business.” Hvem har ikke hørt denne før? Selv om dette sitatet er godt brukt, så er det sannhet i det. Vi må ikke ta alt så personlig på arbeidsplassen. Det handler ikke om deg som individ, men som en ansatt, som en kollega.

Det er ikke alltid lett, men ved å skille mye mer mellom privatliv og arbeid, kan motivasjonen lettere håndteres.

Foto: Pixabay

Hva er motivasjon?

Motivasjon er en drivkraft, styrt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Motivasjon er det som opprettholder atferden i oss for å oppnå et mål. Motivasjon kan deles i to hovedkategorier:

  1. Indre motivasjon – hvis en person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv
  2. Ytre motivasjon – personen gjør noe fordi han ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten.

Kjente teorier rundt motivasjon

Motivasjon styres mere av ja –enn nei. Motivasjon er et ønske om å oppnå noe eller et ønske om å unngå noe.

Maslows behovspyramide har blitt en kjent figur i mange sammenhenger, og består av:

Foto: Pixabay
  1. Selvrealisering –Personlig , det åndelig
  2. Selvtillit –Status, anerkjennelse
  3. Sosiale behov –Tilhørighet kjærlighet
  4. Trygghets behov –Sikkerhet beskyttelse
  5. Fysiologiske behov –Søvn, mat, drikke

Herzberg mente derimot at det var to faktorer motivasjon og hygiene på hvorfor på vi mennesker jobber og hva vi føler for arbeidet. Han kalte dette X-Y-modellen.

X –Mennesker liker ikke å jobbe, det er pisk vs. belønning.

Y –Mennesket har en indre motivasjon og elsker å jobbe.

LES OGSÅ: Workaholic? Balanser en ambisiøs og rolig hverdag!

Douglas McGregor Elton Mays eksperimenterte på arbeidere og motivasjon ved å å bruke lys/mørke. I mer lys så økte motivasjonen til de ansatte. Ved å fjerne lyset sank motivasjonen betraktelig. Derfor konkluderte de med at fokus på trivsel til den ansatte var viktig.

Det er mange teorier og hypoteser rundt motivasjon, men det er ingen tvil om det finnes en drivkraft i oss som jobber for en belønning av noe slag. Og det er denne delen i oss vi må finne og motivere, hvis vi har mistet piffen.

motivasjon
Foto: Pixabay

Øk motivasjonen!

Akkurat som med små barn som har mistet en leke og da er utrøstelige da de selvsagt kun vil ha nettopp den leken de har mistet. Slik er det med oss voksne også.

Vi fokuserer ofte på det negative, selv som voksne. Vi tenker på alt det som ikke fungerer, det vi ikke har, det vi ikke får. Ved å snu om på tankegangen kan du gjøre store endringer for din indre motivasjon. Tenk på alt det som fungerer, alt det du har og alt det du får.

En atferdsendring og motivasjon er absolutt mulig å få til, men er ofte trukket paralleller med god ledelse som dyrket et godt arbeidsmiljø. Hvis dette er ute av din makt, så gjør noe med din egen oppfatning.

Motivasjon kan være lurt å ta i små biter, “Rom ble ikke bygget på en dag“, sett deg mange delmål, fokuser på det positive og se hva som skjer. Motivasjonen og gleden ville komme tilbake litt etter litt. En motivert hverdag gir definitivt en mye bedre hverdag!


facebook wpacademy
Spread the love

Kommentarer

kommentarer

You Might Also Like